Informace ze školní družiny 2019/2020

Školní družina je součástí školy, 1., 2. a 3. oddělení se nacházejí v hlavní budově ŠD
(areál MŠ), 4. a 5. oddělení se nacházejí ve „VILE“ (budova bývalého městského úřadu). 

1. oddělení: Yvona Hetmanová (hl. budova ŠD) tel. 602858528
2. oddělení: Mgr. Jiřina Svobodová (hl. budova ŠD) tel. 723546183
3. oddělení: Jitka Zlotkowská – vedoucí vychovatelka školní družiny
   (hl. budova ŠD)tel. 604252192 

4. oddělení: Miluše Benešová (VILA). tel. 606828928
5. oddělení: Radka Samcová, DiS. (VILA) tel. 730545537


Provoz ŠD
Prosíme rodiče o oblečení pro své děti na hřiště (tričko, tepláky, mikina). 
Děti si mohou přinést také přezůvky - není povinné.
Je důležité také pamatovat na odpolední svačinu pro své děti. 
Telefonní číslo do školní družiny (pevná linka) je 314 314 873 
(od 6:00 do 7:50, od 12:40 do 16:30, v pátek do 16:00)

Ranní školní družina probíhá vždy v hlavní budově ŠD - areál MŠ.

Provozní doba

  • ranní družina 6:00 - 8:00 (příchod účastníka do 7:30; v 7:50 - oblékání a odchod)
  • odpolední družina 
    • Po  -  Čt 11:55 - 16:30
    • Pá          11:55 - 16:00

Výše poplatku

200 Kč/měsíc - odpolední družina
50 Kč/měsíc - ranní družina

Poplatek bude hrazen ve třech intervalech: září - prosinec (4 měsíce), 
leden - březen (3 měsíce), duben - červen (3 měsíce). 
Zákonní zástupci obdrží platební údaje začátkem září a provedou bankovní transakci dle obdržených informací.
Platba v hotovosti  není umožněna.