pondělí 21. října 2019

"BABIČKO, VYPRÁVĚJ"

Školní družina ve spolupráci s paní učitelkou Věrou Trmalovou
pokračuje v dlouhodobém projektu. Týká se všech dětí prvních
tříd ve školní družině a přípravné třídy. Děti si vyslechnou 
krásné pohádky a poutavé příběhy.   

 KAŽDÉ ÚTERÝ SE KONÁ  „BABIČKO, VYPRÁVĚJ!“ 
od 13:00 hodin do 13:45 hodin 
Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem 
nebo PO jejím skončení. 
 Děkujeme za pochopení

               ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 5.11.2019