středa 19. prosince 2018

Vánoční přání

 Nejkrásnější svátky roku se k nám rychle blíží. Děti počítají dny, za jak dlouho
Ježíšek přijde. Čas čekání je naplněn tvorbou vánočních ozdob a přání,
koledy znějí ze všech stran.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, pohodu, štěstí, zdraví a budeme se opět
těšit v roce 2019.
                                                            Kolektiv ŠD

středa 5. prosince 2018

Podzimníček 2018

Podzimníček 2018 je završen. Těšíme se z jednotlivých skřítků, kteří našli
cestu k nám. Každá  postavička je neobyčejná, zrozená z lásky a šikovnosti
našich malých tvůrců ze školní družiny. Děkujeme také rodičům a ostatním 

členům rodiny za pomoc při jejich vzniku. 
Odměny byly rozdány a nyní si můžete skřítky prohlédnout. 

                                                  

neděle 14. října 2018

SOUTĚŽ O NEJPOVEDENĚJŠÍHO SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

Jako každý rok, tak i letos se uskuteční soutěž o nejpovedenějšího skřítka Podzimníčka. 
Skřítka tvoříme z přírodních materiálů, které můžeme nalézt při procházkách, 
na vlastní  zahradě a v lese. Soutěž probíhá od 15.10. do 16.11. 
a mohou se zapojit pomocníci z řad rodiny. Každý, kdo přinese Podzimníčka, 
obdrží odměnu.
Velmi se těšíme na originální dílka a inspirovat se můžete ve fotogalerii
úterý 28. srpna 2018

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

V pondělí 3.9.2018 ještě není školní družina. 
V případě dotazů budou vychovatelky k dispozici v hlavní budově školní družiny.

Od úterý 4.9. školní družina funguje v běžném režimu včetně ranní ŠD.
Ranní ŠD je umístěna v hlavní budově ŠD - areál MŠ. 

Účastníci prvních tříd a přípravné třídy jsou umístěni v hlavní budově ŠD (areál MŠ).
V hlavní budově ŠD jsou umístěna první tři oddělení ŠD.
1. oddělení: Yvona Hetmanová (hl. budova ŠD) tel. 602858528
2. oddělení: Mgr. Jiřina Svobodová (hl. budova ŠD) tel. 723546183
3. oddělení: Jitka Zlotkowská – vedoucí vychovatelka školní družiny
   (hl. budova ŠD)tel. 604252192 

Účastníci druhých tříd budou v ZŠ a "VILE". Podrobnosti ještě upřesníme.
4. oddělení: Miluše Benešová (VILA). tel. 606828928
5. oddělení: Radka Samcová, DiS. (VILA) tel. 730545537

Účastníci 3. a 4. tříd jsou rozděleni mezi všechna oddělení. 

Seznam bude k dispozici v hlavní budově ŠD.

POMŮCKY DO ŠD 2018/2019
Do školní družiny budou děti potřebovat tyto pomůcky:
sadu barevných papírů 1x, kapesníčky v krabičce 1x,
čtvrtky 10x A4 a 5x A3, lepidlo (20g cca 45 Kč) 1x
a 50 Kč (odměny pro děti).


OBLEČENÍ NA HŘIŠTĚ ŠD:
tepláky, kraťasy, tričko, mikina, (přezůvky podle své úvahy)
Je důležité také pamatovat na odpolední svačinu pro své děti. 

OMLUVENKY
Pokud potřebujete své dítě vyzvednout ihned po vyučování nebo po obědě, případně poslat ze školy samotné, musíte mu vždy písemně vyplnit omluvenku. Lze ji předat také třídní učitelce.


Omluvenka do školní družiny
    Jméno dítěte   …………….………………………………….............
    Třída   …....................................                                                    
    Naše dítě jde samo domů dne ………….………………………....
-       po vyučování*
-       po společném obědě s družinou*
-       v jiný čas*    ………………….......
   Datum   ………………...........      
   Za účastníka přebírám veškerou zodpovědnost.                         
   Podpis rodičů   ............................................
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    * označte zvolenou možnostProsíme o vyzvednutí zapomenutých věcí (oblečení) z minulého roku.
                                                                                            Děkujeme