úterý 24. listopadu 2020

PROVOZ ŠD OD 30.11.2020

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

1. Hetmanová Yvonna - všechny první třídy, hlavní budova ŠD

2. Zlotkowská Jitka - všechny druhé třídy, hlavní budova ŠD

3. Svobodová Jiřina - přípravná třída, hlavní budova ŠD

Účastníci ranní družiny ze třetích tříd mohou využít od 7:00 hodin třídu 

(zazvonit u hlavního vchodu do ZŠ).

Účastníci ze čtvrtých tříd - nebudou navštěvovat z provozních i personálních 

důvodů žádnou ŠD


ODPOLEDNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

Hetmanová Yvona  - 1.A + polovina 1.C, hlavní budova ŠD

Zlotkowská Jitka - 1.B + polovina 1.C, hlavní budova ŠD

Svobodová Jiřina - přípravná třída, hlavní budova ŠD

Benešová Miluše - 3.A + 3.B, budou zůstávat v ZŠ, nebudou vůbec

                                odcházet do "VILY"

Samcová Radka - 2.A + 2.B, všichni budou odcházet každý den 

                               (po vyučování) do "VILY"


pátek 20. listopadu 2020

ŠD - informace pro týden 23.11 - 27.11.

23.11. - 27.11. je nařízením MŠMT přerušen provoz ranní ŠD

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

Rozpis pro týden 23.11. - 27.11.

PT - Sojková + Kloudová, třída zůstává po obědě ve své třídě PT v ZŠ

I.A - Yvona Hetmanová, hlavní budova ŠD

I.B - Jitka Zlotkowská, hlavní budova ŠD

I.C - Jiřina Svobodová, hlavní budova ŠD

II.A - Radka Samcová, zůstává v ZŠ

II.B - Miluše Benešová, po obědě (12:45) třída odchází do "VILY"

Dál sledujte stránky ŠD

PROSÍME RODIČE, ABY VYUŽÍVALI ŠD JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU! 

                                                                    Děkujeme

pondělí 16. listopadu 2020

POZOR!! Změna v ŠD

Od středy 18.11. bude upravena ŠD takto:

Odpadá RANNÍ ŠD

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

PT - Sojková + Kloudová, třída zůstává po obědě ve své třídě PT v ZŠ

I.A - Yvona Hetmanová, hlavní budova ŠD

I.B - Jitka Zlotkowská, hlavní budova ŠD

I.C - Jiřina Svobodová, hlavní budova ŠD

II.A - Radka Samcová, zůstává v ZŠ

II.B - Miluše Benešová, po obědě (12:45) třída odchází do "VILY"

PROSÍME RODIČE, ABY VYUŽÍVALI ŠD JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU! 

                                                                    Děkujemestředa 26. srpna 2020

Opatření v ŠD

Vzhledem k epidemiologické situaci, k vydanému "Manuálu MŠMT" a instrukcím České školní inspekce bude mít každá vstupující osoba do vnitřních prostor školní družiny (netýká se zapsaných dětí do ŠD) nasazenou roušku.

úterý 25. srpna 2020

Školní rok 2020/2021 ve školní družině

V úterý 1.9.2020 ještě není školní družina.

V případě dotazů budou vychovatelky k dispozici v hlavní budově školní družiny.

Od středy 2.9. školní družina funguje v běžném režimu včetně ranní ŠD.
Ranní ŠD je umístěna v hlavní budově ŠD - areál MŠ. 

Účastníci prvních tříd a přípravné třídy jsou umístěni v hlavní budově ŠD 
(areál MŠ).

Účastníci 3. a 4. tříd jsou rozděleni mezi všechna oddělení. 

V hlavní budově ŠD jsou umístěna první tři oddělení ŠD

1. oddělení: Yvona Hetmanová (hl. budova ŠD) tel. 602858528
2. oddělení: Mgr. Jiřina Svobodová (hl. budova ŠD) tel. 723546183
3. oddělení: Jitka Zlotkowská – vedoucí vychovatelka školní družiny
                                                  (hl. budova ŠD) tel. 604252192 

Účastníci druhých tříd budou v ZŠ a "VILE". Podrobnosti ještě upřesníme.

4. oddělení: Radka Samcová, DiS. (VILA) tel. 730545537
5. oddělení: Miluše Benešová (VILA) tel. 606828928


Platby za ŠD - v průběhu měsíce září rodiče obdrží v ŠD platební údaje 
(ještě o tom budeme informovat)

POMŮCKY DO ŠD 2020/2021

Do školní družiny budou děti potřebovat tyto pomůcky:
sadu barevných papírů 1x, kapesníčky v krabičce 1x,
čtvrtky 10x A4 a 5x A3, lepidlo (20g cca 45 Kč) 1x
a 50 Kč (odměny pro děti).

OBLEČENÍ NA HŘIŠTĚ ŠD:

tepláky, kraťasy, tričko, mikina, (přezůvky podle své úvahy)
Je důležité také pamatovat na odpolední svačinu pro své děti. 

OMLUVENKY - jsou k dispozici také v ŠD 
Pokud potřebujete své dítě vyzvednout ihned po vyučování nebo po obědě, případně poslat ze školy samotné, musíte mu vždy písemně vyplnit omluvenku. 
Lze ji předat také třídní učitelce.


pondělí 20. dubna 2020

Přihláška do družiny na školní rok 2020/2021

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy, aby vyplnili přihlášku do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Tiskopis naleznete v dokumentech na webu školy.  Přihlášku prosím poté zašlete na emailovou adresu jitka.zlotkowska@zssazava.cz. Přijímáme pouze děti zaměstnaných rodičů.
Stejně se budou přihlašovat i z budoucích 2. - 3. tříd.

pondělí 9. března 2020

Návštěva knihovny

Ve středu 4.3. navštívilo čtvrté a páté oddělení místní knihovnu. Milá paní knihovnice nám povyprávěla o knížkách dobrodružných, dětských, odborných i naučných. Dozvěděli jsme se informace o chodu knihovny
a pěkném chování ke knihám. Děti se moc těšily, živě diskutovaly a vyprávěly o svých oblíbených knihách 
Akce se velmi vydařila a určitě nebyla naše návštěva poslední.