středa 6. ledna 2021

ŠD OD 10.1.2021

Školní družina bude pokračovat ve stejné
organizaci oddělení (jako od 4.1.2021) až do odvolání.

      Stále nebude ranní ŠD.      

středa 30. prosince 2020

ŠD OD 4.1. DO 10.1.2021

RANNÍ ŠD NEBUDE OTEVŘENA

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

ODPOLEDNÍ ŠD:

PT - Sojková + Kloudová, třída zůstává po obědě ve své třídě PT v ZŠ

I.A - Yvona Hetmanová, hlavní budova ŠD

I.B - Jitka Zlotkowská, hlavní budova ŠD

I.C - Jiřina Svobodová, hlavní budova ŠD

II.A - Radka Samcová, zůstává v ZŠ

II.B - Miluše Benešová, po obědě (12:45) třída odchází do "VILY"

PROSÍME RODIČE, ABY VYUŽÍVALI ŠD JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU! 

                                                                    Děkujeme

středa 16. prosince 2020

UPOZORNĚNÍ !!!

V pondělí 21.12. a v úterý 22.12. nebude školní družina v provozu

 Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků školních družin, školního klubu a střediska volného času. 

Celý dokument čj.: MSMT-45767/2020-2

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-do-konce-roku-2020.pdf  
VÁNOCE V ŠD

Školní družina se zapojila do celorepublikové iniciativy 

"Děti malují seniorům".

V současné době je více potřebná vzájemná sounáležitost a soudržnost mezi 

lidmi i generacemi. Naše vánoční přáníčka poputují 

do "Domu domácí péče Samopše".

Takto se naše děti pustily do tvorby pro seniory:Závěrem chceme všem velmi poděkovat za skvělou 
spolupráci v tomto roce a těšíme se
na vše krásné v roce 2021. 
Přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví.
                                                        kolektiv ŠDúterý 24. listopadu 2020

PROVOZ ŠD OD 30.11.2020

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

1. Hetmanová Yvonna - všechny první třídy, hlavní budova ŠD

2. Zlotkowská Jitka - všechny druhé třídy, hlavní budova ŠD

3. Svobodová Jiřina - přípravná třída, hlavní budova ŠD

Účastníci ranní družiny ze třetích tříd mohou využít od 7:00 hodin třídu 

(zazvonit u hlavního vchodu do ZŠ).

Účastníci ze čtvrtých tříd - nebudou navštěvovat z provozních i personálních 

důvodů žádnou ŠD


ODPOLEDNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

Hetmanová Yvona  - 1.A + polovina 1.C, hlavní budova ŠD

Zlotkowská Jitka - 1.B + polovina 1.C, hlavní budova ŠD

Svobodová Jiřina - přípravná třída, hlavní budova ŠD

Benešová Miluše - 3.A + 3.B, budou zůstávat v ZŠ, nebudou vůbec

                                odcházet do "VILY"

Samcová Radka - 2.A + 2.B, všichni budou odcházet každý den 

                               (po vyučování) do "VILY"


pátek 20. listopadu 2020

ŠD - informace pro týden 23.11 - 27.11.

23.11. - 27.11. je nařízením MŠMT přerušen provoz ranní ŠD

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

Rozpis pro týden 23.11. - 27.11.

PT - Sojková + Kloudová, třída zůstává po obědě ve své třídě PT v ZŠ

I.A - Yvona Hetmanová, hlavní budova ŠD

I.B - Jitka Zlotkowská, hlavní budova ŠD

I.C - Jiřina Svobodová, hlavní budova ŠD

II.A - Radka Samcová, zůstává v ZŠ

II.B - Miluše Benešová, po obědě (12:45) třída odchází do "VILY"

Dál sledujte stránky ŠD

PROSÍME RODIČE, ABY VYUŽÍVALI ŠD JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU! 

                                                                    Děkujeme

pondělí 16. listopadu 2020

POZOR!! Změna v ŠD

Od středy 18.11. bude upravena ŠD takto:

Odpadá RANNÍ ŠD

Děti budou mít po dobu pobytu v ŠD nasazenou roušku!

PT - Sojková + Kloudová, třída zůstává po obědě ve své třídě PT v ZŠ

I.A - Yvona Hetmanová, hlavní budova ŠD

I.B - Jitka Zlotkowská, hlavní budova ŠD

I.C - Jiřina Svobodová, hlavní budova ŠD

II.A - Radka Samcová, zůstává v ZŠ

II.B - Miluše Benešová, po obědě (12:45) třída odchází do "VILY"

PROSÍME RODIČE, ABY VYUŽÍVALI ŠD JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU! 

                                                                    Děkujeme