pondělí 21. října 2019

"BABIČKO, VYPRÁVĚJ"

Školní družina ve spolupráci s paní učitelkou Věrou Trmalovou
pokračuje v dlouhodobém projektu. Týká se všech dětí prvních
tříd ve školní družině a přípravné třídy. Děti si vyslechnou 
krásné pohádky a poutavé příběhy.   

 KAŽDÉ ÚTERÝ SE KONÁ  „BABIČKO, VYPRÁVĚJ!“ 
od 13:00 hodin do 13:45 hodin 
Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem 
nebo PO jejím skončení. 
 Děkujeme za pochopení

               ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 5.11.2019

čtvrtek 29. srpna 2019

Školní rok 2019/2020 ve školní družině

V pondělí 2.9.2019 ještě není školní družina. 

V případě dotazů budou vychovatelky k dispozici v hlavní budově školní družiny.
Od úterý 3.9. školní družina funguje v běžném režimu včetně ranní ŠD.
Ranní ŠD je umístěna v hlavní budově ŠD - areál MŠ. 

Účastníci prvních tříd a přípravné třídy jsou umístěni v hlavní budově ŠD (areál MŠ).

V hlavní budově ŠD jsou umístěna první tři oddělení ŠD

1. oddělení: Yvona Hetmanová (hl. budova ŠD) tel. 602858528
2. oddělení: Mgr. Jiřina Svobodová (hl. budova ŠD) tel. 723546183
3. oddělení: Jitka Zlotkowská – vedoucí vychovatelka školní družiny
   (hl. budova ŠD)tel. 604252192 

 Účastníci druhých tříd budou v ZŠ a "VILE". Podrobnosti ještě upřesníme.

4. oddělení: Miluše Benešová (VILA). tel. 606828928
5. oddělení: Radka Samcová, DiS. (VILA) tel. 730545537


 Účastníci 3. a 4. tříd jsou rozděleni mezi všechna oddělení. 

Do školní družiny budou děti potřebovat tyto pomůcky:
sadu barevných papírů 1x, kapesníčky v krabičce 1x,
čtvrtky 10x A4 a 5x A3, lepidlo (20g cca 45 Kč) 1x
a 50 Kč (odměny pro děti).

OBLEČENÍ NA HŘIŠTĚ ŠD:
tepláky, kraťasy, tričko, mikina, (přezůvky podle své úvahy)
Je důležité také pamatovat na odpolední svačinu pro své děti. 

OMLUVENKY - jsou k dispozici také v ŠD 
Pokud potřebujete své dítě vyzvednout ihned po vyučování nebo po obědě, případně poslat ze školy samotné, musíte mu vždy písemně vyplnit omluvenku. Lze ji předat také třídní učitelce.


Omluvenka do školní družiny
    Jméno a příjmení dítěte   ………………………………………….............
    Třída   …....................................                                                    
    Naše dítě jde samo domů dne ………….………………………....
    *     po vyučování*
    *     po společném obědě s družinou*
    *     v jiný čas*    ………………….......
   Datum   ………………...........      
   Za účastníka přebírám veškerou zodpovědnost.                         
   Podpis rodičů   ............................................
   ------------------------------------------------------------------------------------------
    * označte zvolenou možnost


ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ NALEZNETE V BUDOVÁCH ŠD pátek 21. června 2019

PROVOZ ŠD V PÁTEK 28.6. - VYSVĚDČENÍ

V pátek dne 28.6. obdrží děti vysvědčení. Po skončení oficiální části
 (mezi 8:45 a 9:00) si všechny družinové děti převezme vychovatelka ŠD 
a odvede je do hlavní budovy ŠD (areál MŠ).

PROSÍME O VYKLIZENÍ SKŘÍNĚK V ŠD DO 27.6.

V DEN VYSVĚDČENÍ BUDE ŠD OTEVŘENA DO 15:00 HODIN! 


Pokud se chcete přijít se svou paní vychovatelkou 
rozloučit, tak zde je rozpis: 

      6:00  –  8:00   Jitka Zlotkowská   
  8:00 – 10:00   Radka Samcová
  10:00 – 12:00   Miluše Benešová
    12:00 – 13:30   Yvona Hetmanová
  13:30 – 15:00   Jiřina Svobodová

Děti, které mají být v tento den uvolněny ze ŠD, musí mít písemnou omluvenku!!!


Děkujeme všem za skvělou spolupráci. 
Přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a mnoho krásných zážitků. 
Kolektiv ŠD


středa 19. června 2019

Návštěva Policie České republiky

Začátkem tohoto měsíce zavítali do školní družiny dva příslušníci Policie
České republiky ze sázavské služebny. V rámci prevence rizikového chování
dětem vysvětlovali situace, se kterými se mohou každodenně setkat.
Jak se zachovat při nálezu věcí jako např. mobilní telefon, peněženka atd.
Co to znamená krádež, ničení majetku, jak se chovat vůči cizím lidem,
bezpečnost na ulici. Děti se aktivně do přednášky zapojily a kladly mnoho dotazů.
Tímto děkujeme za pěkné odpoledne a těšíme se opět příště.
Kolektiv ŠD

                                                                               


pondělí 6. května 2019

Zápis do školní družiny!!!


 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020
V pondělí 20.5.2019 a v úterý 21.5.2019
od 14:00 hodin do 16:00 hodin
se uskuteční zápis do školní družiny
pro školní rok 2019/2020
v hlavní budově ŠD (areál MŠ).


Zápis se netýká prvňáčků, jejichž rodiče přihlášku
podávali při zápisu do 1.třídy.
                           
                                Jitka Zlotkowská
                                             vedoucí vychovatelka ŠDstředa 9. ledna 2019

"BABIČKO, VYPRÁVĚJ!"


Školní družina ve spolupráci s paní učitelkou 
Věrou Trmalovou pokračuje v dlouhodobém projektu.
Týká se všech dětí prvních tříd a přípravné třídy ve školní družině.
Děti si vyslechnou pohádky a příběhy od velmi
laskavé dámy, paní Trmalové. Tato paní učitelka
se na chvíli stane babičkou všech malých dětí,
které jistě ocení její láskyplný přístup.
Projekt se bude odehrávat každou středu od 13h 

do 13.45h ve 2. oddělení (hlavní budova ŠD).

Začínáme ve středu 9.1.2019

Prosíme rodiče, aby respektovali dobu této akce 
a své děti vyzvedli PŘED začátkem nebo PO jejím skončení. 

                                Děkujeme za pochopení
                                                    kolektiv ŠD

středa 19. prosince 2018

Vánoční přání

 Nejkrásnější svátky roku se k nám rychle blíží. Děti počítají dny, za jak dlouho
Ježíšek přijde. Čas čekání je naplněn tvorbou vánočních ozdob a přání,
koledy znějí ze všech stran.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, pohodu, štěstí, zdraví a budeme se opět
těšit v roce 2019.
                                                            Kolektiv ŠD