čtvrtek 1. září 2016

OMLUVENKA DÍTĚTE !

         
                    Omluvenka do školní družiny

    Jméno dítěte   …………….………………………………….............

    Třída   …....................................                                                    

    Naše dítě jde samo domů dne ………….………………………....

    - po vyučování*

    - po společném obědě s družinou*

    - v jiný čas* ………………….......

    Datum   ………………...........      
        
    Za účastníka přebírám veškerou zodpovědnost.                         

    Podpis rodičů   ............................................
   -------------------------------------------------------------------------------------------
    * označte zvolenou možnost