pondělí 6. května 2019

Zápis do školní družiny!!!


 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020
V pondělí 20.5.2019 a v úterý 21.5.2019
od 14:00 hodin do 16:00 hodin
se uskuteční zápis do školní družiny
pro školní rok 2019/2020
v hlavní budově ŠD (areál MŠ).


Zápis se netýká prvňáčků, jejichž rodiče přihlášku
podávali při zápisu do 1.třídy.
                           
                                Jitka Zlotkowská
                                             vedoucí vychovatelka ŠD