neděle 2. února 2020

NÁVŠTĚVA POLICIE ČR V ŠD (VILA)

Ve středu 29.1.2020 byla ve vile návštěva z řad Policie České republiky. Členové PČR nám
přišli přednášet o prevenci rizikového chování v kolektivu dětí. Dále také vysvětlili dětem 
bezpečné chování ve městě, vybavení jízdního kola, dopravní značení a bezpečnost na silnici. 
Děti se aktivně zapojily do diskuse a tato návštěva byla pro ně i pro nás všechny milým zpestřením.
Děkujeme a budeme se opět těšit při další příležitosti.